Prognoza oddziaływania na środowisko do uchwały nr XVIII/169/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 października 2016r. w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew w Sapowicach.
2016-10-27 08:36:28
  ...więcej

Prognoza oddziaływania na środowisko do uchwały nr XIII/128/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew, dotyczącej zmiany mpzp gminy Stęszew - fragment wsi Strykowo i Sapowice
2016-07-05 14:20:55
  ...więcej

Pokazano 1 - 2 z 2