Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru ul. Różanej, ul. Chabrowej, ul. Sasankowej oraz ul. Malwowej, obręb Stęszew, gmina Stęszew.
2023-11-15 07:05:33
  ...więcej

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w granicach miejscowości Strykowo, gmina Stęszew.
2023-09-27 08:13:41
  ...więcej

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew obejmującej teren działek o nr ewid. dla działek o nr ewid. 121, 122, 125, 126, obręb Skrzynki.
2023-04-18 09:35:09
  ...więcej

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew obejmującej teren części działek o nr ewid. 367/1, 369/13 i 369/14, obręb ewid. Dębienko.
2023-02-22 08:08:32
  ...więcej

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w granicach miejscowości Stęszew i Zamysłowo, gmina Stęszew.
2023-01-16 12:59:38
  ...więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Różanej, ul. Chabrowej, ul. Sasankowej oraz ul. Malwowej, obręb Stęszew, gmina Stęszew.
2022-08-19 11:23:27
  ...więcej

mpzp Skrzynki Dworcowa po uchwaleniu - geotif
2021-09-22 13:36:50
  ...więcej

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach miejscowości Skrzynki, gmina Stęszew
2021-08-19 13:57:56
  ...więcej

Pokazano 1 - 8 z 8