Decyzja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania do rejestru zabytków cmentarza parafialnego w Słupi.
2023-10-11 08:30:15
  ...więcej

Gminny Program Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Stęszew na lata 2022 – 2025
2017-11-23 09:06:36
  ...więcej

Pokazano 1 - 2 z 2