sesja 29

 Budżet Gminy Stęszew na 2006 rok

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2006-01-06 13:37:40.
 Zmiana uchwały budżetowej na 2005 rok

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2006-01-06 13:39:12.
 Udzielenie pomocy finansowej w 2006 roku dla Powiatu Poznańskiego na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2006-01-06 13:40:22.
 Przeprowadzenie postępowania w celu wyboru banku prowadzącego obsługę budżetu Gminy

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2006-01-06 13:41:35.
 Ustalenie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę, niektórych składników wynagrodzenia oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2006-01-06 13:49:57.
 Zamiana nieruchomości

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2006-01-06 14:00:08.
 Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2006-01-06 14:05:35.
 Uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2006-01-06 14:09:49.

Zobacz:
 sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 . 
Data wprowadzenia: 2006-01-06 14:09:49
Opublikowane przez: Marek Baranowski