sesja 25

 Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-07-22 13:21:49.
 Zgoda na przyjęcie przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu Powiatu Poznańskiego oraz zawarcie porozumienia z Powiatem Poznańskim

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-07-22 13:24:26.
 Zmiana uchwały budżetowej na 2005 rok

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-07-22 13:27:54.
 Prawo pierwokupu nieruchomości

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-07-22 13:29:45.
 Sprzedaż lokali mieszkalnych we Wronczynie i w Dębnie

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-07-22 13:31:26.
 Sprzedaż nieruchomości zabudowanych w Sapowicach i Tomicach

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-07-22 13:32:34.
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew we wsi Skrzynki dla działek nr 89/1 i 89/2

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-07-22 13:35:13.
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew - fragment wsi Strykowo i Sapowice

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-07-22 13:37:20.
 Zmiana uchwały nr XXI/226/2004 r z dnia 30.12.2004 r. dotyczącej przystąpienia do zmiany uchwały nr XXIX/275/2002 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26.06.2002 r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszew dla terenu położonego w rejonie ulicy Mosińskiej - działka nr 1659/5 i część działki nr 1660/15

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-07-22 13:42:32.
 Zmiana uchwały nr XXI/227/2004r z dnia 30.12.2004 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XXII/149/96 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24.09.1996r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Trzebawskiej i Mosińskiej w Stęszewie

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-07-22 13:46:31.
 Przystąpienie do zmiany uchwały nr XXV/233/2001 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26.11.2001 r. dotyczącej zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew dla terenu położonego we wsi Skrzynki - działki od nr 93/10 do 93/18 przy ul. Dworcowej

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-07-22 13:52:05.
 Przystąpienia do zmiany uchwały nr IX/81/99 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15.09.1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Witobel - działka nr 162/4

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-07-22 13:55:09.
 Przystąpienie do zmiany uchwały nr XVIII/163/2000 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 06.12.2000 r. dotyczącej zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew dla terenu działek położonych we wsi Skrzynki - działki nr 93/2, 132/1, 133/1, 130/4, 90/1, 109/10, 109/16

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-07-22 13:58:54.
 Wyrażenie zgody na rozpoczęcie i realizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-07-22 14:00:38.
 Upoważnienie kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-07-22 14:02:36.

Zobacz:
 sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 . 
Data wprowadzenia: 2005-07-22 14:02:36
Opublikowane przez: Marek Baranowski