sesja 26

 Przeznaczenie części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-10-11 10:50:42.
 Uchylenie Uchwały Nr XXV/261/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-10-11 10:53:06.
 Zmiana uchwały budżetowej na 2005 rok

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-10-11 10:54:23.
 Przyjęcie zmian w Statucie Związku

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-10-11 10:55:18.
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew terenu w Srocku Małym - działki nr 27 i 28

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-10-11 10:57:01.
 Wydzierżawienie na okres 15 lat przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Witoblu

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-10-11 10:58:10.
 Zamiana nieruchomości położonych w Strykowie

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-10-11 11:00:07.
 Nabycie przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Modrzu

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-10-11 11:00:59.
 Nabycie przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych w Stęszewie stanowiących działki 1725 i 1727

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-10-11 11:02:12.
 Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we Wronczynie

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-10-11 11:03:06.
 Prawo pierwokupu nieruchomości

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-10-11 11:03:50.
 Prawo pierwokupu nieruchomości

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-10-11 11:04:20.
 Wyrażenie zgody na rozpoczęcie i realizację dokumentacji budowlano-wykonawczej dla inwestycji

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-10-11 11:05:23.

Zobacz:
 sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 . 
Data wprowadzenia: 2005-10-11 11:05:23
Opublikowane przez: Marek Baranowski