sesja 27

 Zgoda na przejęcie od Powiatu Poznańskiego przez Gminę Stęszew zadań i uprawnień zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Stęszewa

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-11-03 13:39:21.
 Wyrażenie zgody na rozpoczęcie i realizację inwestycji

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-11-03 13:40:21.
 Wyrażenie zgody na rozpoczęcie i realizację inwestycji

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-11-03 13:41:05.
 Prawo pierwokupu nieruchomości

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-11-03 13:41:38.
 Uchwalenie "Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok"

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-11-03 13:43:06.
 Wyrażenie opinii o projekcie planu aglomeracji Stęszew i Strykowo

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-11-03 13:43:50.
 Najniższe wynagrodzenie zasadnicze i wartość jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-11-03 13:45:05.

Zobacz:
 sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 . 
Data wprowadzenia: 2005-11-03 13:45:05
Opublikowane przez: Marek Baranowski