sesja 23

 Przeznaczenie części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-04-12 10:18:07.
 Likwidacja środka specjalnego

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-04-12 10:19:03.
 Zmiana uchwały budżetowej na 2005 rok

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-04-12 10:20:10.
 Zatwierdzenie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-04-12 10:22:17.
 Zwolnienie z podatku od nieruchomości podatników, którzy zwiększyli zatrudnienie tworząc nowe miejsca pracy na terenie gminy Stęszew i określenia warunków udzielania pomocy w formie zwolnienia(przypis: Paragraf 2 tej uchwały utracił moc decyzją Regionalnej Izby Obrachunkowej!)

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-04-12 10:24:09 | Data modyfikacji: 2005-05-13 08:35:54.
 Prawo pierwokupu nieruchomości

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-04-12 10:24:41.
 Zamiana nieruchomości

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-04-12 10:25:16.
 Wyrażenie zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-04-12 10:26:07.
 Wyrażenie zgody na poddanie się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-04-12 10:27:04.
 Wyrażenie zgody na wystawienie weksla

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-04-12 10:27:52.
 Utrata mocy uchwały nr XXI/224/2004 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew we wsi Skrzynki dla działek nr 89/1 i 89/2 oraz uchwały nr XXI/225/2004 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew fragment wsi Strykowo i Sapowice

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-04-12 10:31:19.
 Zmiana uchwały nr XIII/138/2004 z dnia 16.02.2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Strykowo ul. Poznańska - Towarowa

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-04-12 10:33:00.
 Wyrażenie zgody na rozpoczęcie i realizację inwestycji

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-04-12 10:33:35.
 Wyrażenie zgody na rozpoczęcie i realizację inwestycji

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-04-12 10:34:10.
 Wyrażenie zgody na rozpoczęcie i relizację inwestycji

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-04-12 10:34:47.
 Wyrażenie zgody na rozpoczęcie i realizację inwestycji

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-04-12 10:35:20.
 Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-04-12 10:36:02.
 Zgoda na przekazanie Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-04-12 10:36:54.

Zobacz:
 sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 . 
Data wprowadzenia: 2005-04-12 10:36:54
Opublikowane przez: Marek Baranowski