sesja 24

 Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-05-09 14:41:11.
 Zgoda na przyjęcie przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu Gminy Dopiewo i budżetu Miasta i Gminy Buk oraz zawarcia porozumienia z Gminą Dopiewo i Miastem i Gminą Buk

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-05-09 14:43:11.
 Zmiana uchwały budżetowej na 2005 rok

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-05-09 14:44:29.
 Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-05-09 14:46:40.
 Sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości położonej w Stęszewie przy ulicy Trzebawskiej

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-05-09 14:47:37.
 Zmiana uchwały nr XXII/234/2005 z dnia 31.01.2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment wsi Trzebaw

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-05-09 14:49:58.
 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część wsi Sapowice

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-05-09 14:51:15.
 Upoważnienie dyrektora Zespołu Ekonomino - Administracyjnego Szkół w Stęszewie do załatwiania spraw z zakresu przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej o charakterze sojalnym dla uczniów

Opublikowane przez: Marek Baranowski | Data wprowadzenia: 2005-05-09 14:53:19.

Zobacz:
 sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 .  sesja 28 .  sesja 29 . 
Data wprowadzenia: 2005-05-09 14:53:19
Opublikowane przez: Marek Baranowski