Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty – Praca
równiarką i walcem, profilowanie dróg oraz
ścianie poboczy w 2018 roku według potrzeb
Zamawiającego – postępowanie nr 2

IN 271.4.3.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 tys. euro
Zamawiający, Gmina Stęszew zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na
adres:

Urząd Miejski Gminy Stęszew

62-060 Stęszew ul. Poznańska 11

lub e-mail przetargi@steszew.pl

w terminie do dnia 26.01.2018 godz. 09.00

Otwarcie ofert: 26.01.2018 godz. 10.00

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty (.pdf)
Projekt umowy (.doc)
Załączniki (.doc)

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-01-22 08:45:19 | Data modyfikacji: 2018-01-22 08:53:29.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2018-01-22 08:45:19
Data modyfikacji: 2018-01-22 08:53:29
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót