Uchwała nr X/92/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 listopada 2015 roku zmieniająca Uchwałę nr III/22/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2015 - 2019

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-12-05 12:04:28.
 Uchwała nr X/93/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 listopada 2015 roku zmieniająca Uchwałę nr III/23/2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok - część 1

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-12-05 12:07:21.
 Uchwała nr X/93/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 listopada 2015 roku zmieniająca Uchwałę nr III/23/2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok - część 2

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-12-05 12:08:44.
 Uchwała nr X/94/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 listopada 2015 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXV/315/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku zmienioną Uchwałą nr II/16/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-12-05 12:12:21.
 Uchwała nr X/95/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-12-05 12:13:49.
 Uchwała nr X/96/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-12-05 12:15:38.
 Uchwała nr X/97/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy do składania informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-12-07 14:09:08.
 Uchwała nr X/98/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-12-07 14:10:31.
 Uchwała nr X/99/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-12-07 14:11:56.
 Uchwała nr X/100/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-12-07 14:14:32.
 Uchwała nr X/101/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część wsi Sapowice

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-12-07 14:16:35.
 Uchwała nr X/102/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Łódź

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-12-07 14:18:11.
 Uchwała nr X/103/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 listopada 2015 roku zmieniająca Uchwałę nr VI/64/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Stęszew przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-12-07 14:22:15.
 Uchwała nr X/104/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-12-07 14:24:38.
 Uchwała nr X/105/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-12-07 14:26:31.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 . 
Data wprowadzenia: 2015-12-07 14:26:31
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak