Uchwała nr V/44/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku zmieniająca Uchwałę nr III/22/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2014 - 2019

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-04-08 12:03:48.
Uchwała nr V/45/2015 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku zmieniająca
Uchwałę nr III/23/2014 w sprawie uchwały
budżetowej na 2015 rok

Pełny tekst Uchwały

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-04-08 14:05:44 | Data modyfikacji: 2015-04-09 07:25:07.
 Uchwała nr V/46/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-04-08 14:06:56.
 Uchwała nr V/47/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie: wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Srocko Małe (osada) na Srocko (osada)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-04-08 14:08:52.
 Uchwała nr V/48/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie: wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Wielka Wieś (wieś) na Wielkawieś (wieś)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-04-08 14:10:50.
 Uchwała nr V/49/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Tomiczkach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-04-08 14:12:08.
 Uchwała nr V/50/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Będlewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-04-08 14:16:41.
 Uchwała nr V/51/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-04-08 14:18:10.
 Uchwała nr V/52/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew nieruchomości z obrębu geodezyjnego Srocko Małe

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-04-08 14:19:44.
 Uchwała nr V/53/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-04-08 14:21:14.
 Uchwała nr V/54/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie: nadania nazwy kompleksowi boisk sportowych w miejscowości Wronczyn

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-04-08 14:22:41.
 Uchwała nr V/55/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-04-08 14:24:21.
 Uchwała nr V/56/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-04-08 14:28:49.
 Uchwała nr V/57/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-04-08 14:30:34.
 Uchwała nr V/58/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-04-08 14:31:47.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 . 
Data wprowadzenia: 2015-04-08 14:31:47
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak