Uchwała nr VIII/74/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 sierpnia 2015 roku zmieniająca uchwałę nr III/22/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2015 - 2019

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-09-23 11:09:56.
 Uchwała nr VIII/75/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 sierpnia 2015 roku zmieniająca uchwałę nr III/23/2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-09-23 11:12:59 | Data modyfikacji: 2015-09-23 11:33:01.
 Uchwała nr VIII/76/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-09-23 11:16:31.
 Uchwała nr VIII/77/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej oraz Przedszkolu wchodzącym w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jeziorkach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-09-23 11:18:53.
 Uchwała nr VIII/78/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-09-23 11:20:51.
 Uchwała nr VIII/79/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-09-23 11:22:45.
 Uchwała nr VIII/80/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 - 2017

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-09-23 11:25:00.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 . 
Data wprowadzenia: 2015-09-23 11:25:00
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak