Uchwała nr IX/81/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15 października 2015 roku w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-11-18 13:27:03.
 Uchwała nr IX/82/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15 października 2015 roku zmieniająca Uchwałę nr III/22/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2015 - 2019

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-11-18 13:30:34.
 Uchwała nr IX/83/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15 października 2015 roku zmieniająca Uchwałę nr III/23/2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-11-18 13:33:29 | Data modyfikacji: 2015-11-18 13:45:49.
 Uchwała nr IX/84/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15 października 2015 roku w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od powiatu poznańskiego dla gminy Stęszew z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-11-18 13:35:22.
 Uchwała nr IX/85/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15 października 2015 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Dębno

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-11-21 11:45:30.
 Uchwała nr IX/86/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15 października 2015 roku w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Stęszew w stowarzyszeniu o nazwie "Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania Źródło"

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-11-21 11:47:46.
 Uchwała nr IX/87/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15 października 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-11-21 11:49:28.
 Uchwała nr IX/88/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15 października 2015 roku zmieniająca Uchwałę nr XII/124/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29.12.2003 r. w sprawie statutu gminnej instytucji kultury

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-11-21 11:51:38.
 Uchwała nr IX/89/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15 października 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-11-21 11:53:08.
 Uchwała nr IX/90/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15 października 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-11-21 11:54:37.
 Uchwała nr IX/91/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 15 października 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-11-21 11:56:22.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 . 
Data wprowadzenia: 2015-11-21 11:56:22
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak