Uchwała nr VI/59/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-05-29 12:46:04.
 Uchwała nr VI/60/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Stęszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-05-29 12:48:03.
 Uchwała nr VI/61/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 maja 2015 roku zmieniająca Uchwałę nr III/22/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2015 - 2019

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-05-29 12:50:30.
 Uchwała nr VI/62/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 maja 2015 roku zmieniająca Uchwałę nr III/23/2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-05-29 13:07:32.
 Uchwała nr VI/63/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-05-29 13:11:18.
 Uchwała nr VI/64/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Stęszew przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-05-29 13:18:30.
 Uchwała nr VI/65/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia do realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa budynku oświatowego w miejscowości Jeziorki" w latach 2015/2018

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-05-29 13:23:04.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 . 
Data wprowadzenia: 2015-05-29 13:23:04
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak