Uchwała nr VII/66/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia opracowanych dokumentów w ramach realizacji projektu pn. "Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych"

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-07-31 11:31:48.
 Uchwała nr VII/67/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę nr III/23/2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-07-31 11:35:48.
 Uchwała nr VII/68/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-07-31 11:38:12.
 Uchwała nr VII/69/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: nabycia przez gminę Stęszew lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Jeziorki

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-07-31 11:51:44.
 Uchwała nr VII/70/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: nabycia przez Gminę Stęszew lokalu mieszkalnego położonego w Jeziorkach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-07-31 11:55:19.
 Uchwała nr VII/71/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Modrzu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-07-31 12:04:05.
 Uchwała nr VII/72/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia w roku 2015 dotacji na prace konserwatorskie, restaruatorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-07-31 12:13:10.
 Uchwała nr VII/73/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2015-07-31 12:16:26.

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 . 
Data wprowadzenia: 2015-07-31 12:16:26
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak