Uchwała nr II/5/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji rady

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-12-24 10:55:01.
 Uchwała nr II/6/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-12-24 10:56:20.
 Uchwała nr II/7/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-12-24 10:58:16.
 Uchwała nr II/8/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-12-24 10:59:30.
 Uchwała nr II/9/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-12-24 11:02:19 | Data modyfikacji: 2014-12-24 11:03:49.
 Uchwała nr II/10/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-12-24 11:03:21.
 Uchwała nr II/11/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-12-24 11:04:51.
 Uchwała nr II/12/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę nr XXXII/276/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2014 - 2019

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-12-30 11:18:40.
 Uchwała nr II/13/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę nr XXXII/277/2013 w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-12-30 12:11:42.
 Uchwała nr II/14/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-12-30 14:19:37.
 Uchwała nr II/15/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-12-30 14:20:46.
 Uchwała nr II/16/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę nr XXXV/315/2014 z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-12-30 14:23:12.
 Uchwała nr II/17/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Stęszewa

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-12-30 14:25:09.
 Uchwała nr II/18/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Stęszew zadania z zakresu administracji rządowej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-12-31 09:49:11.
 Uchwała nr II/19/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-12-31 09:50:59.
 Uchwała nr II/20/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia: Programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-12-31 09:53:42.
 Uchwała nr II/21/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-12-31 09:57:06.

Zobacz:
 sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2014-12-31 09:57:06
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak