Uchwała nr XXXV/310/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-05-28 14:32:35.
 Uchwała nr XXXV/311/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Stęszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-05-28 14:34:26.
 Uchwała nr XXXV/312/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXII/276/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2014 - 2019

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-05-28 14:41:20.
 Uchwała nr XXXV/313/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXII/277/2013 w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-05-30 13:23:13.
 Uchwała nr XXXV/314/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-05-30 13:25:17.
 Uchwała nr XXXV/315/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-05-30 13:26:18.
 Uchwała nr XXXV/316/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XX/171/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Stęszew na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-05-30 13:35:01.
 Uchwała nr XXXV/317/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Łódź, gm. Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-05-30 13:37:08.
 Uchwała nr XXXV/318/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-05-30 13:38:29.
 Uchwała nr XXXV/319/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie udzielenia w roku 2014 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-05-30 13:40:32.
 Uchwała nr XXXV/320/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: zgody na przekazanie Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-05-30 13:42:04.
 Uchwała nr XXXV/321/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-05-30 13:43:47.

Zobacz:
 sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2014-05-30 13:43:47
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak