Uchwała nr XXXIX/330/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 11 września 2014 roku zmieniająca uchwałę nr XXXII/276/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2014 - 2019

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-09-25 12:28:57.
 Uchwała nr XXXIX/331/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 11 września 2014 roku zmieniająca uchwałę nr XXXII/277/2013 w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-09-25 13:23:13.
 Uchwała nr XXXIX/332/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 11 września 2014 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-09-25 13:55:52.
Uchwała nr XXXIX/333/2014 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 11 września 2014 roku w sprawie
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew

Załącznik nr 1 do Uchwały XXXIX/333/2014


Załącznik nr 2.1 do Uchwały XXXIX/333/2014 (format .tif, około 35 MB)


Załącznik nr 2.2 do Uchwały XXXIX/333/2014 (format .tif, około 42 MB)


Załącznik nr 3 do Uchwały XXXIX/333/2014

 Uchwała nr XXXIX/333/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-09-26 08:12:58 | Data modyfikacji: 2014-09-26 08:55:17.
Uchwała nr XXXIX/334/2014 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 11 września 2014 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek o nr ewid. 598/1, 598/3, 598/5,
598/6, obręb Stęszew oraz nr ewid. 12/1, 12/3,
12/5, 14/2, 390/5, częściowo 444, obręb
Dębienko, gm. Stęszew

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/334/2014

 Uchwała nr XXXIX/334/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 11 września 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 598/1, 598/3, 598/5, 598/6, obręb Stęszew oraz nr ewid. 12/1, 12/3, 12/5, 14/2, 390/5, częściowo 444, obręb Dębienko, gm. Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-09-26 09:00:44 | Data modyfikacji: 2014-09-26 09:23:04.
 Uchwała nr XXXIX/335/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: zgody na przekazanie Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-09-26 09:25:12.
 Uchwała nr XXXIX/336/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-09-26 09:26:48.

Zobacz:
 sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2014-09-26 09:26:48
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak