Uchwała Nr XXXIII/285/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXII/277/2013 w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-01-31 13:47:35.
 Uchwała Nr XXXIII/286/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Strykowo, Modrze, Zamysłowo

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-01-31 13:50:36.
 Uchwała Nr XXXIII/287/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie: zgody na włączenie nieruchomości w granicę Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-01-31 13:52:55.
 Uchwała Nr XXXIII/288/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-01-31 13:54:07.
 Uchwała Nr XXXIII/289/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Dębienko

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-01-31 13:55:21.
 Uchwała Nr XXXIII/290/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę nr XXX/284/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-01-31 13:57:17.
 Uchwała Nr XXXIII/291/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stęszew na lata 2014 - 2016

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-01-31 13:59:24.
 Uchwała Nr XXXIII/292/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-01-31 14:02:35.

Zobacz:
 sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2014-01-31 14:02:35
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak