Uchwała nr XXXVIII/323/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 sierpnia 2014 roku zmieniająca uchwałę nr XXXII/277/2013 w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-08-27 14:05:13.
 Uchwała nr XXXVIII/324/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki i Gminą Stęszew powierzającego Gminie Komorniki częściową realizację zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-08-26 10:01:21 | Data modyfikacji: 2014-08-27 13:27:16.
 Uchwała nr XXXVIII/325/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w Strykowie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-08-26 10:01:35 | Data modyfikacji: 2014-08-27 13:24:25.
 Uchwała nr XXXVIII/326/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę nr XX/171/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 roku w sprawie podziału gminy Stęszew na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-08-26 10:05:04.
 Uchwała nr XXXVIII/327/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości podatników, którzy utworzyli nowe stanowiska pracy, w związku z realizacją nowej inwestycji na terenie gminy Stęszew, w ramach pomocy de minimis

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-08-27 13:52:59.
 Uchwała nr XXXVIII/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-08-27 13:54:29.
 Uchwała nr XXXVIII/329/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-08-27 13:56:37.

Zobacz:
 sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2014-08-27 13:56:37
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak