Uchwała Nr XXXIV/293/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 marca 2014 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXII/276/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2014 - 2017

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-04-08 14:55:54 | Data modyfikacji: 2014-04-08 14:56:08.
 Uchwała nr XXXIV/294/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 marca 2014 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXII/277/2013 w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-04-09 08:08:57.
 Uchwała nr XXXIV/295/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2014 roku dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie Filii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gminie Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-04-09 08:11:33.
 Uchwała nr XXXIV/296/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-04-09 08:13:29.
 Uchwała nr XXXIV/297/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Powiatu Poznańskiego dla Gminy Stęszew z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-04-09 08:15:38.
 Uchwała nr XXXIV/298/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 marca 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr XX/171/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Stęszew na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-03-27 11:13:46 | Data modyfikacji: 2014-04-03 08:05:30.
 Uchwała nr XXXIV/299/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XXIII/200/2012 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Stęszew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-03-27 11:17:19 | Data modyfikacji: 2014-04-03 08:05:43.
 Uchwała nr XXXIV/300/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 marca 2014 roku zmieniająca Uchwałę nr XVIII/184/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Strykowo"

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-04-09 08:23:44.
 Uchwała nr XXXIV/301/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 marca 2014 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXIII/306/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Mirosławki na lata 2010-2017"

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-04-09 08:29:48.
 Uchwała nr XXXIV/302/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 marca 2014 roku zmieniająca Uchwałę nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Słupia na lata 2011-2018"

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-04-09 08:32:19.
 Uchwała nr XXXIV/303/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 marca 2014 roku zmieniająca Uchwałę nr XXVII/235/2013 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Będlewo i Srocko Małe PGR wchodzących w skład sołectwa Będlewo na lata 2013-2020"

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-04-09 08:35:04.
 Uchwała nr XXXIV/304/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-04-09 08:36:50.
 Uchwała nr XXXIV/305/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-04-09 09:22:16 | Data modyfikacji: 2014-04-09 09:27:04.
 Uchwała nr XXXIV/306/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-04-09 09:23:54 | Data modyfikacji: 2014-04-09 09:26:38.
 Uchwała nr XXXIV/307/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-04-09 09:25:43.
 Uchwała nr XXXIV/308/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-04-09 09:33:42.
 Uchwała nr XXXIV/309/2014 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 24 marca 2014 roku o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew - fragment wsi Strykowo i Sapowice

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-04-09 09:36:32.

Zobacz:
 sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2014-04-09 09:36:32
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak