bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 13 strona główna 

sesja 13
 Uchwała nr XIII/96/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniająca uchwałę nr IV/17/2011 w sprawie budżetu na rok 2011 - część 1
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 09:36:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/96/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniająca uchwałę nr IV/17/2011 w sprawie budżetu na rok 2011 - część 2
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 09:51:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie: podatku od nieruchomości oraz w sprawie określenia inkasa
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 09:53:04, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/98/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego oraz w sprawie określenia inkasa
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 09:54:33, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 09:56:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/100/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy do składania informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 10:01:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniająca uchwałę nr XXXI/287/2009 z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej w Gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 10:04:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/102/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie realizacji projektu "Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 10:05:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/103/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 10:07:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/104/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie: zgody na włączenie nieruchomości w granicę Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 10:09:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/105/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie: zamiany nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 10:10:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/106/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 10:12:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl