bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 12 strona główna 

sesja 12
 Uchwała nr XII/83/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 13:47:07, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XII/84/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku zmieniająca Uchwałę nr IV/20/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2011 - 2014
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 13:49:26, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XII/85/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku zmieniająca uchwałę nr IV/17/2011 w sprawie budżetu na rok 2011 - część 1
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 13:57:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XII/85/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku zmieniająca uchwałę nr IV/17/2011 w sprawie budżetu na rok 2011 - część 2
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 13:58:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XII/86/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 14:09:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XII/87/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 14:10:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XII/88/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku w sprawie kontynuacji współpracy z miastem Zahna
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 14:11:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XII/89/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 14:12:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XII/90/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami prowadzącymi działalność na terenie gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 14:14:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XII/91/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku w sprawie realizacji projektu o nazwie: Lepszy start - wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Stęszew o numerze POKL.090102-30-074/11
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 14:16:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XII/92/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w Trzebawiu i Sapowicach
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 14:17:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XII/93/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 14:18:47, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XII/94/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku w sprawie realizacji projektu o nazwie: Mój lepszy start o numerze POKL.09.01.02-30-157/11
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 14:20:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XII/95/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2011-12-02 14:21:22, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl