bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 9 strona główna 

sesja 9
 Uchwała nr IX/55/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-06-17 13:20:48, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/56/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Gminy Stęszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-06-17 13:22:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/57/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę nr IV/17/2011 w sprawie budżetu na rok 2011
Data wprowadzenia informacji 2011-06-17 14:13:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/58/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmainy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2011-06-17 14:15:39, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl