Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
° Prognozy oddziaływania na środowisko
° wnioski
° Rewitalizacja
° Gminna Ewidencja Zabytków
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zagospodarowanie Przestrzenne > wnioski strona główna 

wnioski

INFORMACJA O OPŁATACH SKARBOWYCH


• Za wydanie zaświadczenia: 17,00zł (siedemnaście złotych)

 

• Za udzielenie pełnomocnictwa: 17,00zł (siedemnaście złotych)

 

• Za wydanie warunków zabudowy / lokalizacji celu publicznego 107,00zł (sto siedem złotych)

// nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego //


• Za zmianę decyzji o warunkach zabudowy / lokalizacji celu publicznego 10,00zł (dziesięć złotych)  

// nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego //

 

• Za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 56,00zł (pięćdziesiąt sześć złotych)

// nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego //

 

• Za udzielenie informacji o terenie wraz z wypisem i wyrysem z planu miejscowego:

//nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego//

od wypisu: do 5 stron 30,00zł pow. 5 stron 50,00zł

od wyrysu: za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającej stronie formatu A4 20,00zł nie więcej niż 200zł

 

Wpłaty należy dokonać na konto: 54 9048 0007 0027 3550 2000 0001 GBS MOSINA O/STĘSZEW, na adres: Urząd Miejski Gminy Stęszew, Poznańska 11, 62-060 Stęszew

 

-->FORMULARZE DO POBRANIA<--

 

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-30 12:21:26 Informację zaktualizowano 2018-09-07 14:17:06, wprowadzający: Łukasz Dudka
wersja do druku