> Przetargi unieważnione
Unieważnienie przetargu na dostawę artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie w części II
2013-03-15 13:29:44
Stęszew, 15.03.2013 r.  P-le/221-4/13 Unieważnienie  przetargu na dostawę artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie w części II. Dyrektor Przedszkola w Stęszewie informuje, że w wyniku postepowania prz  ...więcej

Dostawa artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie w części III i VI.
2013-02-28 10:13:34
Stęszew, 27.02.2013 r.  P-le/221-2/13 Unieważnienie  przetargu na dostawę artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie w części III i VI. Dyrektor Przedszkola w Stęszewie informuje, że w wyniku postepowan  ...więcej

Unieważnienie przetargu na remont sali sesyjnej wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji w budynku UMG Stęszew z materiału Wykonawcy
2013-01-29 12:16:08
Stęszew, dnia 28.01.2013 roku IN.272.6.1.2013   Wg rozdzielnika Dotyczy: Przetargu na remont sali sesyjnej wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji w budynku UMG Stęszew z materiału Wykonawcy.     Burmistrz Gminy Stęsze  ...więcej

Usługi dowozu uczennic i uczniów w klasach IV-VI na zajęcia edukacyjne w ramach projektu pn. „Mój lepszy start” w latach 2012 i 2013.
2012-06-06 14:17:49
Stęszew, dnia 06.06.2012 roku Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego dot.  Usługi dowozu uczennic i uczniów w klasach IV-VI   na zajęcia edukacyjne w ramach projektu pn. „Mój lepszy start” w latach 2012 i 2013.     ...więcej

Przetarg nieograniczony na stanowisko Koordynator Merytoryczny Projektu pn. „Mój lepszy start”
2012-04-16 15:48:33
Stęszew, dnia 13.04.2012 rokuCentrum Szkoleniowo-WydawniczeBOOK CAFE ul. Borkowska 15a/1730-438 Kraków Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na stanowisko Koordynatora Merytorycznego Projektu pn. „Mój lepszy start”    &  ...więcej

Przetarg nieograniczony na stanowisko Kierownika Projektu pn. „Mój lepszy start”
2012-04-16 15:46:40
Stęszew, dnia 13.04.2012 roku Centrum Szkoleniowo-WydawniczeBOOK CAFE ul. Borkowska 15a/1730-438 Kraków Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na stanowisko Kierownika Projektu pn. „Mój lepszy start”      &nbs  ...więcej

Przetarg nieograniczony na stanowisko Koordynator Merytoryczny Projektu pn. „Mój lepszy start”
2012-03-30 10:46:09
Stęszew, dnia 29.03.2012 roku Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na stanowisko Koordynator Merytoryczny Projektu pn. „Mój lepszy start”Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że postępowanie o zamówienie na stanowisko Koordynatora Me  ...więcej

Przetarg nieograniczony na stanowisko Kierownika Projektu pn. „Mój lepszy start”
2012-03-30 10:42:38
Stęszew, dnia 29.03.2012 roku EUROSTOMichał SzymczakUl. Dworcowa 485-009 Bydgoszcz Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na stanowisko Kierownika Projektu pn. „Mój lepszy start”             ...więcej

Dowóz uczennic i uczniów w klasach I – III na zajęcia edukacyjne w ramach projektu pt. Lepszy start – wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Stęszew
2011-10-05 11:12:03
Stęszew, dnia 5.10.2011 r. Nr sprawy ZEAS.041.02.2011Zamawiający :    Gmina StęszewAdres siedziby :  Urząd Gminy Stęszew ul. Poznańska 11              &n  ...więcej

Dostawa sprzętu oraz pomocy i materiałów dydaktycznych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu pn „Lepszy start – wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Stęszew” dla części II- „Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu pn „Lepszy start – wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Stęszew”
2011-09-07 10:18:39
Nr sprawy ZEAS.041.01.2011Zamawiający :    Gmina StęszewAdres siedziby :  Urząd Gminy Stęszew ul. Poznańska 11                   &  ...więcej

Przetarg na remont budynków świetlic wiejskich w miejscowości Mirosławki i Tomiczki wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu z materiału Wykonawcy
2011-08-08 15:00:09
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że postępowanie o zamówienie na remont budynków świetlic wiejskich w miejscowości Mirosławki i Tomiczki  wraz  z wykonaniem  zagospodarowania terenu  z materiału Wykonawcy zost  ...więcej

Remont budynków świetlic wiejskich w Mirosławkach i Tomiczkach
2011-07-21 13:58:48
Stęszew, dnia 21.07.2011 rokuIN.272.6.4.2011 AM Trans Progres Sp. z o.o.Ul. Sarmacka 761-616 Poznań Dotyczy: Przetargu na remont budynków świetlic wiejskich w miejscowości Mirosławki i Tomiczki  wraz z wykonaniem  zagospodarowania t  ...więcej

Budowa boiska sportowego do hokeja o wymiarach 57 m x 93,4 m o nawierzchni z trawy sztucznej
2011-04-18 12:33:20
Stęszew, dnia 18.04.2011 rokuZnak sprawy: IN.272.6.2.2011 Wg rozdzielnika Dotyczy: Przetargu na budowę boiska sportowego do hokeja  o wymiarach 57 m x 93,4 m o nawierzchni z trawy sztucznej.    Burmistrz Gminy Stęszew  uprze  ...więcej

Prace równiarką i walcem, profilowanie dróg oraz ścinanie poboczy na terenie gminy Stęszew w 2011 roku
2011-02-25 10:53:26
Stęszew, dnia 24.02.2011 rokuIN 2214d-2.2011  Dotyczy: Przetargu na prace równiarką i walcem, profilowanie dróg oraz ścinanie poboczy na terenie gminy Stęszew w 2011 roku wg potrzeb Zamawiającego. Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie info  ...więcej

Wykonanie boiska sportowego o wymiarach 30 m x 17,4 m wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu w m. Mirosławki
2011-02-09 14:36:32
Stęszew, dnia 09..02.2011 rokuIN 2214b-2/2011 Wykonawcy wg rozdzielnika  Dotyczy: Wykonanie boiska sportowego o wymiarach 30 m x 17,4 m  wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu w m. Mirosławki. Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie info  ...więcej

Budowa boiska sportowego do hokeja o wymiarach 57m x 93,4 m o nawierzchni z trawy sztucznej
2011-02-09 14:32:39
Stęszew, dnia 09.02.2011 rokuIN 271b-1/2011 Wykonawcy wg rozdzielnika Dotyczy: Budowa boiska sportowego do hokeja o wymiarach 57m x 93,4 m o nawierzchni                &nbs  ...więcej

Remont cząstkowy dróg i ulic na terenie gminy Stęszew w 2011 roku
2011-01-03 12:09:39
Stęszew, dnia 31.12.2010 rokuIN 2214b-26/2010 Wykonawcy wg rozdzielnika Dotyczy: Przetargu na remont cząstkowy dróg i ulic na terenie gminy Stęszew w 2011 roku                 ...więcej

Remont cząstkowy dróg i chodników na terenie gminy Stęszew w 2011 roku
2011-01-03 12:07:14
Stęszew, dnia 31.12.2010 rokuIN 2214b-27/2010 Wykonawcy wg rozdzielnika Dotyczy: Przetargu na remont cząstkowy dróg i chodników na terenie gminy Stęszew w 2011 roku                ...więcej

Prace równiarką i walcem, profilowanie dróg oraz ścinanie poboczy na terenie gminy Stęszew w 2011 roku
2011-01-03 12:04:52
Stęszew, dnia 31.12.2010 rokuIN 2214b-28/2010 Wykonawcy wg rozdzielnika Dotyczy: Przetargu na prace równiarką i walcem, profilowanie dróg oraz ścinanie poboczy na terenie gminy Stęszew w 2011 roku wg potrzeb Zamawiającego. Burmistrz Gminy S  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
2010-12-27 15:12:55
Stęszew, dnia 17.12.2010 rokuZnak sprawy:IN 2214n-1/2010       Projektowanie, Kosztorysowanie, NadzórRobót Inst. Wod. Kan C.O. i GazUl. Konatkowskiej 3960-465 Poznań Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  ...więcej

Pokazano 61 - 80 z 89
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl