> Przetargi unieważnione
Przetarg nieograniczony na stanowisko Koordynator Merytoryczny Projektu pn. „Mój lepszy start”
2012-03-30 10:46:09
Stęszew, dnia 29.03.2012 roku Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na stanowisko Koordynator Merytoryczny Projektu pn. „Mój lepszy start”Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że postępowanie o zamówienie na stanowisko Koordynatora Me  ...więcej

Przetarg nieograniczony na stanowisko Kierownika Projektu pn. „Mój lepszy start”
2012-03-30 10:42:38
Stęszew, dnia 29.03.2012 roku EUROSTOMichał SzymczakUl. Dworcowa 485-009 Bydgoszcz Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na stanowisko Kierownika Projektu pn. „Mój lepszy start”             ...więcej

Dowóz uczennic i uczniów w klasach I – III na zajęcia edukacyjne w ramach projektu pt. Lepszy start – wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Stęszew
2011-10-05 11:12:03
Stęszew, dnia 5.10.2011 r. Nr sprawy ZEAS.041.02.2011Zamawiający :    Gmina StęszewAdres siedziby :  Urząd Gminy Stęszew ul. Poznańska 11              &n  ...więcej

Dostawa sprzętu oraz pomocy i materiałów dydaktycznych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu pn „Lepszy start – wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Stęszew” dla części II- „Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu pn „Lepszy start – wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Stęszew”
2011-09-07 10:18:39
Nr sprawy ZEAS.041.01.2011Zamawiający :    Gmina StęszewAdres siedziby :  Urząd Gminy Stęszew ul. Poznańska 11                   &  ...więcej

Przetarg na remont budynków świetlic wiejskich w miejscowości Mirosławki i Tomiczki wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu z materiału Wykonawcy
2011-08-08 15:00:09
Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że postępowanie o zamówienie na remont budynków świetlic wiejskich w miejscowości Mirosławki i Tomiczki  wraz  z wykonaniem  zagospodarowania terenu  z materiału Wykonawcy zost  ...więcej

Remont budynków świetlic wiejskich w Mirosławkach i Tomiczkach
2011-07-21 13:58:48
Stęszew, dnia 21.07.2011 rokuIN.272.6.4.2011 AM Trans Progres Sp. z o.o.Ul. Sarmacka 761-616 Poznań Dotyczy: Przetargu na remont budynków świetlic wiejskich w miejscowości Mirosławki i Tomiczki  wraz z wykonaniem  zagospodarowania t  ...więcej

Budowa boiska sportowego do hokeja o wymiarach 57 m x 93,4 m o nawierzchni z trawy sztucznej
2011-04-18 12:33:20
Stęszew, dnia 18.04.2011 rokuZnak sprawy: IN.272.6.2.2011 Wg rozdzielnika Dotyczy: Przetargu na budowę boiska sportowego do hokeja  o wymiarach 57 m x 93,4 m o nawierzchni z trawy sztucznej.    Burmistrz Gminy Stęszew  uprze  ...więcej

Prace równiarką i walcem, profilowanie dróg oraz ścinanie poboczy na terenie gminy Stęszew w 2011 roku
2011-02-25 10:53:26
Stęszew, dnia 24.02.2011 rokuIN 2214d-2.2011  Dotyczy: Przetargu na prace równiarką i walcem, profilowanie dróg oraz ścinanie poboczy na terenie gminy Stęszew w 2011 roku wg potrzeb Zamawiającego. Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie info  ...więcej

Wykonanie boiska sportowego o wymiarach 30 m x 17,4 m wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu w m. Mirosławki
2011-02-09 14:36:32
Stęszew, dnia 09..02.2011 rokuIN 2214b-2/2011 Wykonawcy wg rozdzielnika  Dotyczy: Wykonanie boiska sportowego o wymiarach 30 m x 17,4 m  wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu w m. Mirosławki. Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie info  ...więcej

Budowa boiska sportowego do hokeja o wymiarach 57m x 93,4 m o nawierzchni z trawy sztucznej
2011-02-09 14:32:39
Stęszew, dnia 09.02.2011 rokuIN 271b-1/2011 Wykonawcy wg rozdzielnika Dotyczy: Budowa boiska sportowego do hokeja o wymiarach 57m x 93,4 m o nawierzchni                &nbs  ...więcej

Remont cząstkowy dróg i ulic na terenie gminy Stęszew w 2011 roku
2011-01-03 12:09:39
Stęszew, dnia 31.12.2010 rokuIN 2214b-26/2010 Wykonawcy wg rozdzielnika Dotyczy: Przetargu na remont cząstkowy dróg i ulic na terenie gminy Stęszew w 2011 roku                 ...więcej

Remont cząstkowy dróg i chodników na terenie gminy Stęszew w 2011 roku
2011-01-03 12:07:14
Stęszew, dnia 31.12.2010 rokuIN 2214b-27/2010 Wykonawcy wg rozdzielnika Dotyczy: Przetargu na remont cząstkowy dróg i chodników na terenie gminy Stęszew w 2011 roku                ...więcej

Prace równiarką i walcem, profilowanie dróg oraz ścinanie poboczy na terenie gminy Stęszew w 2011 roku
2011-01-03 12:04:52
Stęszew, dnia 31.12.2010 rokuIN 2214b-28/2010 Wykonawcy wg rozdzielnika Dotyczy: Przetargu na prace równiarką i walcem, profilowanie dróg oraz ścinanie poboczy na terenie gminy Stęszew w 2011 roku wg potrzeb Zamawiającego. Burmistrz Gminy S  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
2010-12-27 15:12:55
Stęszew, dnia 17.12.2010 rokuZnak sprawy:IN 2214n-1/2010       Projektowanie, Kosztorysowanie, NadzórRobót Inst. Wod. Kan C.O. i GazUl. Konatkowskiej 3960-465 Poznań Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  ...więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej w Stęszewie część ulicy Trzebawskiej, ulica Żeglarska, Regatowa, Wioślarska, Bojerowa, Łyżwiarska, Pływacka
2010-08-23 08:17:53
Stęszew, dnia 20.08.2010 rokuIN 2214b-8/2010 Dotyczy: Przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości L= 1.697,00 m dla miejscowości Stęszew: część ulicy Trzebawskiej, ulica Żeglarska, Regatowa, Wioślarska, Bojerowa,   ...więcej

Kanalizacja sanitarna w Stęszewie i Witoblu
2010-07-20 08:50:05
Stęszew, dnia 14.07.2010 rokuIN 2214b-8/2010 Dotyczy: Przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości L= 1.485,00 m dla          miejscowości Stęszew ulica Żeglarska i część ulicy Trz  ...więcej

Przebudowa nawierzchni jezdni Zamysłowo - Twardowo
2010-06-16 12:22:16
Stęszew, dnia 07.06.2010 r.IN 2214b-7/2010 Wg rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na przebudowę nawierzchni jezdni drogi                Zamysłowo – Twardowo&nbs  ...więcej

Dostawa samochodu asenizacyjnego oraz ciągnika z beczkowozem
2010-03-04 17:08:33
Stęszew, dnia 03..03.2010 rokuIB 2214b-5/2010 ASOC”URPOL” Walerian KunertPoladowo 7064-030 Śmigiel Dotyczy: Przetargu na dostawę samochodu asenizacyjnego o pojemności zbiornika około 6,3 m3,           ...więcej

Budowa przedszkola w Stęszewie wraz z rozbudową istniejącego budynku oświatowego
2010-02-23 10:38:14
Stęszew, dnia 22.02.2010 rokuIB 2214b-3/2010 Dotyczy: Budowa 8-oddziałowego przedszkola o kubaturze Vcałk=5198,76 m3 i powierzchni         Pużytk=1305,24 m2 wraz z rozbudową istniejącego budynku oświatowego   ...więcej

Budowa 8-oddziałowego przedszkola w Stęszewie
2010-01-29 12:20:27
Stęszew, dnia 29..01.2010 rokuIB 2214b-1/2010 Dotyczy: Budowa 8-oddziałowego przedszkola o kubaturze Vcałk=5198,76 m3 i powierzchni         Pużytk=1305,24 m2 wraz z rozbudową istniejącego budynku oświatowego  ...więcej

Pokazano 61 - 80 z 83
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl