Przetargi unieważnione

Przebudowa ulicy Podgórnej w Witoblu z materiału
Wykonawcy

Stęszew, dnia 30.09.2014 roku
IN 272.4.12.2014

INFRAKOM Sp. z o.o.
ul. F. Nowowiejskiego 4
64-000 Kościan

Dotyczy : Przetargu na przebudowę ulicy Podgórnej w Witoblu.


Burmistrz Gminy Stęszew uprzejmie informuje, że postępowanie o zamówienie na przebudowę ulicy
Podgórnej w Witoblu z materiału Wykonawcy zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie:

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 300.000,00 złotych.
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Najtańsza oferta, która wpłynęła do Zamawiającego wyceniona została na kwotę 444.252,64 zł.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Zestawienie złożonych ofert:

1. INFRAKOM Sp. z o.o.
ul. F. Nowowiejskiego
64-000 Kościan

Otrzymują:
1.Wykonawcy
2.BIP
3.a/a

Burmistrz
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-10-01 10:49:47 | Data modyfikacji: 2014-10-01 10:51:28.
Data wprowadzenia: 2014-10-01 10:49:47
Data modyfikacji: 2014-10-01 10:51:28
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót