Rewitalizacja

OBWIESZCZENIE Konsultacje społeczne projektu
„Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i
Gminy Stęszew na lata 2017-2023”

OBWIESZCZENIE
Konsultacje społeczne projektu
„Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Stęszew na lata 2017-2023”

Burmistrz Gminy Stęszew, mając na uwadze konieczność prowadzenia konsultacji, zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Stęszew na lata 2017-2023”.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Stęszew na lata 2017-2023.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 13 października 2017r. – 20 października 2017r. W tym czasie możliwe będzie składanie uwag dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Stęszew na lata 2017-2023. Formami konsultacji będą:
Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie Gminy Stęszew oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Formularz konsultacyjny wraz z projektem „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Stęszew na lata 2017-2023” są dostępne na stronie www.bip.steszew.pl. Wypełnione formularze można dostarczyć:
1. drogą elektroniczną na adres: planowanie@steszew.pl lub urzadgminy@steszew.pl
2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew,
3. bezpośrednio do Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew (sekretariat).

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Stęszew na lata 2017-2023 wraz z formularzem konsultacyjnym są dostępne:
1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stęszew: www.bip.steszew.pl,
2. w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew – pok. 9.

 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta i gminy Stęszew (projekt).pdf

Formularz konsultacji

 

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-10-11 12:09:34 | Data modyfikacji: 2017-10-11 12:48:03.
Data wprowadzenia: 2017-10-11 12:09:34
Data modyfikacji: 2017-10-11 12:48:03
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót