Rewitalizacja

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do
opracowania Programu Rewitalizacji dla miasta i
gminy Stęszew na lata 2017-2026.

Znak sprawy:
PP.671.001.2016


O B W I E S Z C Z E N I E
w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji
dla miasta i gminy Stęszew na lata 2017-2026.

Burmistrz Gminy Stęszew działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XXVI/266/2017 z dnia 16 maja 2017r., zawiadamia że w dniu 16 maja 2017 r., Rada Miejska Gminy Stęszew przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji dla miasta i gminy Stęszew na lata 2017-2026.

 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-05-17 12:28:50.
Data wprowadzenia: 2017-05-17 12:28:50
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót