Rewitalizacja

OWIESZCZENIE dot. konsultacji społecznych
projektu „Diagnozy na potrzeby wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na
terenie Miasta i Gminy Stęszew”

OBWIESZCZENIE
Konsultacje społeczne projektu
„Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Stęszew”

Burmistrz Gminy Stęszew, mając na uwadze konieczność prowadzenia konsultacji proponowanego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacja, zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Stęszew”.

Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Stęszew. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 20 marca - 18 kwietnia 2017r. Składanie uwag dotyczących propozycji wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji będzie możliwe w terminie od 20 marca do 18 kwietnia 2017r. Formami konsultacji będą:
1. Spotkania otwarte z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostanie przedstawiony projekt „Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Stęszew”, a także będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkania odbędą się w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew w Stęszewie dnia 03 kwietnia 2017r. godz. 17:00 (na sali sesyjnej) w Jeziorkach 04 kwietnia 2017r. godz. 16:00 (w świetlicy wiejskiej).
2. Zbieranie uwag ustnych - uwagi można składać w okresie do dnia 20 marca do 18 kwietnia 2017r. w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, w godzinach pracy Urzędu.
3. Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie Gminy Stęszew w Biuletynie Informacji Publicznej.

Formularz konsultacyjny wraz z projektem „Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Stęszew” są dostępne jako załączniki do niniejszego ogłoszenia. Wypełnione formularze można dostarczyć:
1. drogą elektroniczną na adres: planowanie@steszew.pl, urzadgminy@steszew.pl
2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew,
3. bezpośrednio do Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew (sekretariat).

Komplet dokumentów dotyczących prowadzonych konsultacji społecznych jest dostępny:
1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stęszew: bip.steszew.pl,
2. w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew.

 BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/ WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 

WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ W DNIACH: OD 13 kwietnia 2017r. DO 18 kwietnia 2017r.

Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie miasta i gminy Steszew.

Mapa poglądowa

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

FORMULARZ KONSULTACYJNY

projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Stęszew

 treść obwieszczenia (pdf)

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-03-13 15:04:42 | Data modyfikacji: 2017-04-10 09:20:41.
Data wprowadzenia: 2017-03-13 15:04:42
Data modyfikacji: 2017-04-10 09:20:41
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót