Przetargi

Zakup i dostawa artykułów spożywczych na
żywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Stęszewie

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf)


Załączniki spakowane archiwizerem ZIP (.zip) - około 0,13 MB

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-10-18 14:39:30 | Data modyfikacji: 2018-10-18 14:50:38.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2018-10-18 14:39:30
Data modyfikacji: 2018-10-18 14:50:38
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót