Przetargi

Przetarg nieograniczony – Zagospodarowanie
rekreacyjne terenu w miejscowości Srocko

Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 0618197141, fax 0618134287

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 10.10.2018 pod numerem 634401-N-2018

Termin składania ofert: 25.10.2018 do godz. 9:00

Otwarcie ofert: 25.10.2018 o godz. 10:15

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf)
Projekt umowy (.doc)
Przedmiar robót (.pdf)
Zobowiązanie (.doc)
Załączniki (.doc)

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-10-11 12:57:03 | Data modyfikacji: 2018-10-11 13:20:23.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2018-10-11 12:57:03
Data modyfikacji: 2018-10-11 13:20:23
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót