Przetargi

Przetarg nieograniczony – Budowa systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy
stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku
kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie
Gminy Stęszew

 

Przetarg nieograniczony – Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie Gminy Stęszew


Niniejsze zamówienie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Regionalnego umowa o dofinasowanie Projektu pt. „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew” w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

 

Zamawiający:
Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 0618197141, fax 0618134287


Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 04.09.2018 pod numerem 612450-N-2018


Termin składania ofert: 20.09.2018 do godz. 9:00
Otwarcie ofert: 20.09.2018 o godz. 10:00


Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu 05092018.pdf

Harmonogram realizacji ZWP Stęszew.docx

Harmonogram realizacji ZWP Strykowo.docx

Pozostałe załączniki 05092018.doc

SIWZ 05092018.pdf

zał. 10 zobowiazanie.docx

zał_wykaz cen -zasady obliczania ceny.docx

zał_wykaz cen_ZWP Stęszew.docx

Zadanie nr 1 Węzeł Przesiadkowy Stęszew.rar

Zadanie nr 2 Węzeł Przesiadkowy Strykowo.rar

Projekt umowy .docx

Wykaz cen (tabela elementów ryczałtowych)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2018-09-05 10:21:37 | Data modyfikacji: 2018-09-11 11:02:28.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2018-09-05 10:21:37
Data modyfikacji: 2018-09-11 11:02:28
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót