Przetargi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na kompleksowe
usługi pocztowe na rzecz Urzędu Miejskiego Gminy
Stęszew w 2018 roku

UWAGA!
Przedłużono termin składania ofert!

Termin składania ofert: 01.12.2017 do godz. 09:00
Otwarcie ofert: 01.12.2017 o godz. 10:00

Ogłoszenie o zmianie zostało opublikowane w BZP w dniu 2017-11-24 pod numerem 500064037-N-2017

Zmianie uległy załączniki! :

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (.pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf)
Projekt umowy (.doc)
Załączniki wersja edytowalna (.doc)

Pytania i odpowiedzi (.pdf)

Przejdź do ogłoszenia pierwotnego

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-24 09:18:56 | Data modyfikacji: 2017-11-24 12:56:46.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-11-24 09:18:56
Data modyfikacji: 2017-11-24 12:56:46
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót