Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty - zakup paliwa
według potrzeb w 2018 r.

W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 000 euro Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie prosi o przesłanie ofert na :

zakup paliwa według potrzeb w 2018 r.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać, w zamkniętych kopertach z opisem: oferta – zakup paliwa według potrzeb w 2018r., osobiście lub przesłać na adres:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie
ul. Poznańska 11,
62-060 Stęszew
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2017 roku do godz. 10:00 ( decyduje data wpływu). Oferty przesłane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty (.pdf)

Formularz ofertowy (.doc)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-11-07 10:35:53 | Data modyfikacji: 2017-11-13 12:23:19.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-11-07 10:35:53
Data modyfikacji: 2017-11-13 12:23:19
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót