Przetargi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na dokumentacje
projektowe na przebudowę sieci gazowej wysokiego
ciśnienia DN350 i DN100, wraz ze stacją
redukcyjną w miejscowości Strykowo

UWAGA!
Przedłużono termin składania ofert!

Termin składania ofert: 13.10.2017 do godz. 09:00
Otwarcie ofert: 13.10.2017 o godz. 10:00

Ogłoszenie o zmianie zostało opublikowane w BZP w dniu 2017-10-10 pod numerem 500040689-N-2017

Pełny tekst ogłoszenia o zmianie (.pdf)
Zmiany w SIWZ (.pdf)
Odpowiedzi na pytania część 3 (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2017-10-10 09:14:42 | Data modyfikacji: 2017-10-10 09:29:32.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2017-10-10 09:14:42
Data modyfikacji: 2017-10-10 09:29:32
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót