sesja 40

 Uchwała nr XL/373/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 października 2010 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXII/295/2009 w sprawie budżetu na 2010 rok - część 1

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-11-12 14:21:27.
 Uchwała nr XL/373/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 października 2010 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXII/295/2009 w sprawie budżetu na 2010 rok - część 2

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-11-12 14:23:20.
 Uchwała nr XL/374/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 października 2010 w sprawie: podatku od nieruchomości oraz w sprawie określenia inkasa

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-11-12 14:45:25 | Data modyfikacji: 2010-11-12 14:49:18.
 Uchwała nr XL/375/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 października 2010 w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego oraz w sprawie określenia inkasa

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-11-12 14:49:04.
 Uchwała nr XL/376/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 października 2010 w sprawie: podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-11-12 14:54:28.
 Uchwała nr XL/377/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 października 2010 w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-11-12 14:59:51.
 Uchwała nr XL/378/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 października 2010 w sprawie: ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez gminę Stęszew

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-11-12 15:04:15.
 Uchwała nr XL/379/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 października 2010 w sprawie: utworzenia Stowarzyszenia Metropolia Poznań

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-11-15 10:05:53.
 Uchwała nr XL/380/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 października 2010 zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/251/2005 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-11-15 10:14:24.
 Uchwała nr XL/381/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 października 2010 w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-11-15 10:15:40.

Zobacz:
 sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 37 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 40 .  sesja 41 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2010-11-15 10:15:40
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak