sesja 37

 Uchwała nr XXXVII/325/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXII/295/2009 w sprawie budżetu na 2010 rok - część 1

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-19 14:09:45.
 Uchwała nr XXXVII/325/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXII/295/2009 w sprawie budżetu na 2010 rok - część 2

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-19 14:12:32.
 Uchwała nr XXXVII/325/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXII/295/2009 w sprawie budżetu na 2010 rok - część 3

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-19 14:13:01.
 Uchwała nr XXXVII/326/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stęszew za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji, o której mowa w art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-20 12:17:35.
 Uchwała nr XXXVII/327/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXIV/316/2010 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-20 12:20:03.
 Uchwała nr XXXVII/328/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXIII/306/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mirosławki na lata 2010 - 2017

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-20 12:22:04.
 Uchwała nr XXXVII/329/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXIII/307/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tomiczki na lata 2010 - 2017

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-20 12:23:48.
 Uchwała nr XXXVII/330/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-20 12:24:51.
 Uchwała nr XXXVII/331/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-20 12:35:19.
 Uchwała nr XXXVII/332/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stęszewa rejonu ulic: Ślusarska, Szpitalna, Laskowa, Kanałowa i Kanał Samica

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-20 12:39:38.
 Uchwała nr XXXVII/333/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: nadania nazw drogom wewnętrznym

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-20 12:43:06.
 Uchwała nr XXXVII/334/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-20 12:45:49.
 Uchwała nr XXXVII/335/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-20 12:48:00.
 Uchwała nr XXXVII/336/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: wydzierżawienia przez gminę Stęszew nieruchomości położonych w Tomicach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-20 12:50:18.
 Uchwała nr XXXVII/337/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-20 12:53:44.
 Uchwała nr XXXVII/338/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: nadania Statutu Muzeum Regionalnemu w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-20 12:56:45.
 Uchwała nr XXXVII/339/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-20 13:00:18.
 Uchwała nr XXXVII/340/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: zgody na przekazanie Województwu Wielkopolskienu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-20 13:02:55.
 Uchwała nr XXXVII/341/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-20 13:04:47.

Zobacz:
 sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 37 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 40 .  sesja 41 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2010-07-20 13:04:47
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak