sesja 33

 Uchwała Nr XXXIII/305/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 08 lutego 2010 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXII/295/2009 w sprawie budżetu na 2010 rok - część 1

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-02-11 14:01:53.
 Uchwała Nr XXXIII/305/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 08 lutego 2010 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXII/295/2009 w sprawie budżetu na 2010 rok - część 2

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-02-11 14:03:13.
 Uchwała Nr XXXIII/306/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 08 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mirosławki na lata 2010-2017 - część 1

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-02-11 14:28:16.
 Uchwała Nr XXXIII/306/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 08 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mirosławki na lata 2010-2017 - część 2

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-02-11 14:46:49.
 Uchwała Nr XXXIII/307/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 08 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tomiczki na lata 2010-2017 - część 1

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-02-12 10:23:11.
 Uchwała Nr XXXIII/307/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 08 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tomiczki na lata 2010-2017 - część 2

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-02-12 10:24:58.
 Uchwała Nr XXXIII/308/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 08 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rybojedzko i Tomice wchodzących w skład sołectwa Tomice na lata 2010-2017 - część 1

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-02-12 10:37:13.
 Uchwała Nr XXXIII/308/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 08 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rybojedzko i Tomice wchodzących w skład sołectwa Tomice na lata 2010-2017 - część 2

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-02-12 10:47:12.
 Uchwała Nr XXXIII/308/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 08 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rybojedzko i Tomice wchodzących w skład sołectwa Tomice na lata 2010-2017 - część 3

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-02-12 10:58:01.
 Uchwała Nr XXXIII/309/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 08 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krąplewo i Wielkawieś wchodzących w skład sołectwa Wielkawieś na lata 2010-2017 - część 1

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-02-12 12:34:48.
 Uchwała Nr XXXIII/309/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 08 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krąplewo i Wielkawieś wchodzących w skład sołectwa Wielkawieś na lata 2010-2017 - część 2

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-02-12 12:49:29.
 Uchwała Nr XXXIII/310/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 08 lutego 2010 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-02-12 12:56:02.
 Uchwała Nr XXXIII/311/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 08 lutego 2010 roku w sprawie nabycia przez Gminę Stęszew dróg położonych w Modrzu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-02-12 12:59:44.
 Uchwała Nr XXXIII/312/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 08 lutego 2010 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-02-12 13:02:55.
 Uchwała Nr XXXIII/313/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 08 lutego 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-02-12 13:09:30.
 Uchwała Nr XXXIII/314/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 08 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-02-12 13:11:22.

Zobacz:
 sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 37 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 40 .  sesja 41 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2010-02-12 13:11:22
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak