sesja 38

 Uchwała nr XXXVIII/342/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXII/295/2009 w sprawie budżetu na 2010 rok - część 1

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-09-09 11:43:06.
 Uchwała nr XXXVIII/342/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXII/295/2009 w sprawie budżetu na 2010 rok - część 2

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-09-09 11:44:27.
 Uchwała nr XXXVIII/343/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-09-09 13:35:29.
 Uchwała nr XXXVIII/344/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-09-09 13:36:27.
 Uchwała nr XXXVIII/345/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-09-09 13:39:33.
 Uchwała nr XXXVIII/346/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-09-09 13:49:06.
 Uchwała nr XXXVIII/347/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-09-09 13:52:47.
 Uchwała nr XXXVIII/348/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-09-09 14:07:44.
 Uchwała nr XXXVIII/349/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-09-09 14:11:49.
 Uchwała nr XXXVIII/350/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 listopada 2008 roku nr XXII/216/2008

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-09-10 07:46:11.
 Uchwała nr XXXVIII/351/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/338/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Regionalnego w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-09-10 07:47:54.
 Uchwała nr XXXVIII/352/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie likwidacji i przekształcenia Przedszkola w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-09-10 08:07:20.
 Uchwała nr XXXVIII/353/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie likwidacji i przekształcenia przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Modrzu

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-09-10 08:57:51.
 Uchwała nr XXXVIII/354/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie likwidacji i przekształcenia przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jeziorkach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-09-13 12:09:11.
 Uchwała nr XXXVIII/355/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Stęszew lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu uprawnionego

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-09-13 12:15:35.
 Uchwała nr XXXVIII/356/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Stęszew lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-09-13 12:23:11.
 Uchwała nr XXXVIII/357/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/312/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 08.02.2010 r.

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-09-13 12:26:11.

Zobacz:
 sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 37 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 40 .  sesja 41 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2010-09-13 12:26:11
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak