sesja 39

 Uchwała Nr XXXIX/358/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/295/2009 w sprawie budżetu na 2010 rok

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-10-05 10:48:22 | Data modyfikacji: 2010-10-05 11:22:14.
 Uchwała Nr XXXIX/359/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-10-05 10:49:58 | Data modyfikacji: 2010-10-05 10:51:26.
 Uchwała Nr XXXIX/360/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-10-05 10:50:44 | Data modyfikacji: 2010-10-05 10:51:52.
 Uchwała Nr XXXIX/361/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2010 roku dla gminy Bogatynia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-10-05 10:52:42.
 Uchwała Nr XXXIX/362/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2011

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-10-05 10:54:35.
 Uchwała Nr XXXIX/363/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-10-05 10:55:19.
 Uchwała Nr XXXIX/364/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-10-05 10:56:13.
 Uchwała Nr XXXIX/365/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-10-05 10:57:02.
 Uchwała Nr XXXIX/366/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-10-05 10:57:55.
 Uchwała Nr XXXIX/367/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie: wydzierżawienia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych w Stęszewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-10-05 10:58:47.
 Uchwała Nr XXXIX/368/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie: wydzierżawienia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonej w Krąplewie

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-10-05 10:59:44.
 Uchwała Nr XXXIX/369/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie: wydzierżawienia przez Gminę Stęszew nieruchomości położonych w Jeziorkach

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-10-05 11:00:40.
 Uchwała Nr XXXIX/370/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla terenów we wsi Skrzynki - fragmenty działek o numerach ewidencyjnych 93/32, 95/13, 134/3, 134/2, 134/1, 134/4, 135/3, i 135/2

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-10-05 11:02:41.
 Uchwała Nr XXXIX/371/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie: [rzejęcia od Powiatu Poznańskiego przez Gminę Stęszew zadania pod nazwą "remont chodnika na ulicy Kościuszki w miejscowości Modrze na długości 190,00 mb"

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-10-05 11:05:01.
 Uchwała Nr XXXIX/372/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-10-05 11:05:41.

Zobacz:
 sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 37 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 40 .  sesja 41 .  sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 . 
Data wprowadzenia: 2010-10-05 11:05:41
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak