Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
° 2020
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnianie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zamówienia publiczne
Platforma Zakupowa
Przetargi na nieruchomości
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Petycje
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 - I i II tura
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Informacje nieudostępnione
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Deklaracja dostępności
Koordynatorzy do spraw dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2019 > sesja 19 strona główna 

sesja 19
Uchwała nr XIX/137/2019 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stęszew na lata 2020 - 2023

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-03 09:40:13 Informację zaktualizowano 2020-01-03 09:51:13, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XIX/138/2019 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie:
uchwały budżetowej na 2020 rok

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-03 10:03:14 Informację zaktualizowano 2020-01-03 10:04:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XIX/139/2019 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie:
niezrealizowanych kwot wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2019

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-03 10:06:24 Informację zaktualizowano 2020-01-03 10:06:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XIX/140/2019 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie
ustanowienia zasad na jakich przewodniczącym
organów wykonawczych jednostek pomocniczych
przysługuje dieta

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-03 10:09:57 Informację zaktualizowano 2020-01-03 10:10:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XIX/141/2019 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie
uchylenia uchwały w sprawie poboru podatków w
drodze inkasa

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-03 10:12:36 Informację zaktualizowano 2020-01-03 10:13:04, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XIX/142/2019 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie:
nadania nazwy ulicy w miejscowości Strykowo

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-03 10:16:16 Informację zaktualizowano 2020-01-03 10:16:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XIX/143/2019 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie:
przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad przez Gminę Stęszew zadania
publicznego polegającego na zarządzaniu drogą
krajową nr 32 w zakresie dotyczącym budowy
ścieżki rowerowej na odcinku Strykowo ul.
Podgórna - droga do Kąkolewa gm. Granowo

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-03 10:20:06 Informację zaktualizowano 2020-01-03 10:20:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XIX/144/2019 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie
przyjęcia "Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Stęszew"

Treść uchwały

Załącznik - Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stęszew

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stęszew

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Wzór oznakowania dla miejsc zawierających azbest lub wyroby zawierające azbest

Wzory kart

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-03 10:26:12 Informację zaktualizowano 2020-01-03 10:35:34, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XIX/145/2019 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte
wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i
oddziałąch przedszkolnych prowadzonych przez
Gminę Stęszew

treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-03 10:39:31 Informację zaktualizowano 2020-01-03 10:40:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XIX/146/2019 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 19 grudnia 2019 roku zmieniająca
Regulamin określający wysokość stawek oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-03 10:43:31 Informację zaktualizowano 2020-01-03 10:44:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XIX/147/2019 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie
uchwalenia gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych i
narkomanii na rok 2020

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-03 10:46:44 Informację zaktualizowano 2020-01-03 10:49:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XIX/148/2019 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie
zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej
Gminy Stęszew

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-03 10:51:37 Informację zaktualizowano 2020-01-03 10:52:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XIX/149/2019 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-03 10:55:55 Informację zaktualizowano 2020-01-03 10:56:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XIX/150/2019 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 19 grudnia 2019 roku zmieniająca
Uchwałę nr III/16/2018 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na
lata 2019 - 2022

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-03 10:59:19 Informację zaktualizowano 2020-01-03 11:04:36, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XIX/151/2019 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 19 grudnia 2019 roku zmieniająca
Uchwałę nr III/17/2018 w sprawie uchwały
budżetowej na 2019 rok

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-03 11:06:31 Informację zaktualizowano 2020-01-03 11:07:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XIX/152/2019 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku dla
Powiatu Poznańskiego na realizację, przez Powiat
Poznański, zadań izby wytrzeźwień

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-03 11:10:16 Informację zaktualizowano 2020-01-03 11:10:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XIX/153/2019 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku dla
Powiatu Poznańskiego na utrzymanie filii Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Gminie Stęszew

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-03 11:13:44 Informację zaktualizowano 2020-01-03 11:15:08, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Uchwała nr XIX/154/2019 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 19 grudnia 2019 roku zmieniająca
uchwałę Rady Miejskiej Gminy Stęszew nr
XXXVI/373/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu

Treść uchwały

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-03 11:17:37 Informację zaktualizowano 2020-01-03 11:18:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 . 
wersja do druku