Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Zarządzenia Kierownika Jednostki
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
° 2020
° 2021
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnianie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zamówienia publiczne - do 2020 roku
Zamówienia publiczne od 2021 roku - Platforma zakupowa
Platforma Zakupowa
Przetargi na nieruchomości
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Petycje
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań 2021
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 - I i II tura
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Informacje nieudostępnione
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Deklaracja dostępności
Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Koordynatorzy do spraw dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2019 > sesja 4 strona główna 

sesja 4
 Uchwała nr IV/23/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 stycznia 2019 roku zmieniająca Uchwałę nr III/16/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2019 - 2022
Data wprowadzenia informacji 2019-02-08 14:07:27 Informację zaktualizowano 2019-02-08 14:07:55, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IV/24/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 stycznia 2019 roku zmieniająca Uchwałę nr III/17/2018 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-02-08 14:21:13 Informację zaktualizowano 2019-02-08 14:22:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IV/25/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie filii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-02-08 14:27:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IV/26/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: zgody na przekazanie Województwu Wielkopolskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy
Data wprowadzenia informacji 2019-02-08 14:29:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IV/27/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: zgody na przekazanie Powiatowi Poznańskiemu przez Gminę Stęszew pomocy finansowej z budżetu gminy
Data wprowadzenia informacji 2019-02-08 14:31:45, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-02-08 14:34:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach miejscowości Dębienko, gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-02-08 14:36:48, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IV/30/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: nabycia przez gminę Stęszew nieruchomości z obrębu Trzebaw
Data wprowadzenia informacji 2019-02-08 14:38:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Sapowice
Data wprowadzenia informacji 2019-02-08 14:40:04, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
Data wprowadzenia informacji 2019-02-08 14:42:20, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
Data wprowadzenia informacji 2019-02-08 14:44:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
Data wprowadzenia informacji 2019-02-08 14:51:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-02-08 14:55:07, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IV/36/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Data wprowadzenia informacji 2019-02-08 14:58:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 . 
wersja do druku