Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Zarządzenia Kierownika Jednostki
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
° 2020
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnianie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zamówienia publiczne
Platforma Zakupowa
Przetargi na nieruchomości
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Petycje
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 - I i II tura
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Informacje nieudostępnione
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Deklaracja dostępności
Koordynatorzy do spraw dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2019 > sesja 9 strona główna 

sesja 9
 Uchwała nr IX/72/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Stęszew wotum zaufania
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 08:18:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/73/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 08:21:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/74/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Stęszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 08:24:36, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/75/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 6 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr III/17/2018 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 08:28:06 Informację zaktualizowano 2019-06-14 08:29:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/76/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 08:31:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/77/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 6 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Jednostki pomocniczej Gminy Stęszew - Sołectwo Twardowo
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 08:35:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/78/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - części wsi Sapowice
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 08:37:33 Informację zaktualizowano 2019-06-14 08:38:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/79/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Stęszewie przy ul. Żeglarskiej
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 08:40:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/80/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 08:43:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie utraty mocy Uchwały nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 08:53:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie utraty mocy Uchwały nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 08:55:52, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/83/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 08:58:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr IX/84/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 09:00:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 . 
wersja do druku