Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Zarządzenia Kierownika Jednostki
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
- sesja 4
- sesja 5
- sesja 6
- sesja 7
- sesja 8
- sesja 9
- sesja 10
- sesja 11
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
° 2020
Transmisje z sesji Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnianie informacji publicznej
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Sprawozdania finansowe
Raport o stanie gminy
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zamówienia publiczne
Platforma Zakupowa
Przetargi na nieruchomości
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Petycje
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 - I i II tura
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2020
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Wybory Prezydenta 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Informacje nieudostępnione
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Deklaracja dostępności
Koordynatorzy do spraw dostępności
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2019 > sesja 10 strona główna 

sesja 10
 Uchwała nr X/85/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę nr III/17/2018 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 11:59:16 Informację zaktualizowano 2019-07-02 12:00:48, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/86/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 12:03:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/87/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wronczyn
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 12:06:19 Informację zaktualizowano 2019-07-02 13:53:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/88/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Tomiczki
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 12:07:15 Informację zaktualizowano 2019-07-02 13:54:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/89/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rybojedzko
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 12:08:07 Informację zaktualizowano 2019-07-02 14:28:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/90/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: nadania nazwy ulic w miejscowości Strykowo
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 12:09:08 Informację zaktualizowano 2019-07-02 14:45:34, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/91/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Witobel
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 12:11:55 Informację zaktualizowano 2019-07-03 07:07:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/92/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: użyczenia nieruchomości położonych we Wronczynie
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 12:13:12, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/93/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 12:18:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/94/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewid. 1681 w Stęszewie, obręb Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 12:27:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/95/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Dębno w rejonie ulicy Podgórnej, gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 12:32:52, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/96/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 12:34:21 Informację zaktualizowano 2019-07-03 07:10:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/97/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 12:36:04 Informację zaktualizowano 2019-07-03 07:14:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/98/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 12:38:33 Informację zaktualizowano 2019-07-03 07:16:33, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/99/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 2456P - ul. Pocztową w m. Jeziorki
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 12:40:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/100/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 12:43:17, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/101/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Gminy Stęszew nr XXXII/280/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 12:46:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 4 .  sesja 5 .  sesja 6 .  sesja 7 .  sesja 8 .  sesja 9 .  sesja 10 .  sesja 11 .  sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 . 
wersja do druku