bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Uchwały > sesja 10 strona główna 

sesja 10
 Uchwała nr X/85/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę nr III/17/2018 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 11:59:16 Informację zaktualizowano 2019-07-02 12:00:48, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/86/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 12:03:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/87/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wronczyn
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 12:06:19 Informację zaktualizowano 2019-07-02 13:53:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/88/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Tomiczki
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 12:07:15 Informację zaktualizowano 2019-07-02 13:54:59, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/89/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rybojedzko
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 12:08:07 Informację zaktualizowano 2019-07-02 14:28:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/90/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: nadania nazwy ulic w miejscowości Strykowo
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 12:09:08 Informację zaktualizowano 2019-07-02 14:45:34, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/91/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Witobel
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 12:11:55 Informację zaktualizowano 2019-07-03 07:07:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/92/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: użyczenia nieruchomości położonych we Wronczynie
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 12:13:12, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/93/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 12:18:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/94/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewid. 1681 w Stęszewie, obręb Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 12:27:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/95/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Dębno w rejonie ulicy Podgórnej, gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 12:32:52, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/96/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 12:34:21 Informację zaktualizowano 2019-07-03 07:10:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/97/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 12:36:04 Informację zaktualizowano 2019-07-03 07:14:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/98/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 12:38:33 Informację zaktualizowano 2019-07-03 07:16:33, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/99/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 2456P - ul. Pocztową w m. Jeziorki
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 12:40:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/100/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 12:43:17, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr X/101/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Gminy Stęszew nr XXXII/280/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 12:46:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl