bip.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto i Gmina Stęszew www.steszew.pl
Zarządzenia Burmistrza strona główna 

2018
Zarządzenie nr 421 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 września 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 421 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 września 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2018-09-20 12:16:08, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 420
 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-20 12:12:34 Informację zaktualizowano 2018-09-20 12:12:56, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 419 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 419 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2018-09-18 11:27:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 418
 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-18 11:25:55, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 417
 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-18 11:25:42, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 416 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 września 2018 roku w sprawie "Planu
Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim
Gminy Stęszew"
 Zarządzenie nr 416 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 września 2018 roku w sprawie "Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew"
Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 13:01:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 415
 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 12:58:52, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 414 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 września 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 414 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 września 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2018-09-07 11:06:14, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 413 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 września 2018 roku w sprawie :
przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego
Programu Współpracy Gminy Stęszew z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019
 Zarządzenie nr 413 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 września 2018 roku w sprawie : przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
Data wprowadzenia informacji 2018-09-06 13:56:57 Informację zaktualizowano 2018-09-06 14:02:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 412 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 września 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 412 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 września 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2018-09-06 13:56:10 Informację zaktualizowano 2018-09-07 11:02:38, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 411
 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-06 13:55:58, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 410
 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-06 13:55:48, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 409
 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-06 13:55:31, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 408 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania
komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie
dotacji celowej z budżetu Gminy Stęszew na
dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła
w budynkach mieszkalnych
 Zarządzenie nr 408 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Stęszew na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
Data wprowadzenia informacji 2018-08-17 10:37:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 407 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania
Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie
Miejskim Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 407 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2018-08-17 10:32:57, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 406 Burmistrza Gminy Stęszew z 13
sierpnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 406 Burmistrza Gminy Stęszew z 13 sierpnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2018-08-14 09:39:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 405 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie instrukcji
przechowywania i archiwizowania dokumentacji
związanej z realizacją projektów
współfinansowanych ze środków unijnych przez
Gminę Stęszew
 Zarządzenie nr 405 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2018-08-14 09:37:04 Informację zaktualizowano 2018-08-17 10:30:49, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 404 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 404 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2018-08-14 09:36:51 Informację zaktualizowano 2018-08-14 09:43:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 403 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania
członka Komisji Przetargowej
 Zarządzenie nr 403 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania członka Komisji Przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2018-08-14 09:36:41 Informację zaktualizowano 2018-08-17 10:27:34, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 402 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania
Komisji Przetargowej
 Zarządzenie nr 402 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2018-08-14 09:36:29 Informację zaktualizowano 2018-08-17 10:25:53, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 401 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie zniesienia
klauzuli dokumentów wytworzonych i
przechowywanych w Urzędzie Miejskim Gminy
Stęszew
 Zarządzenie nr 401 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie zniesienia klauzuli dokumentów wytworzonych i przechowywanych w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2018-08-14 09:36:18 Informację zaktualizowano 2018-08-17 10:24:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 400 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 400 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2018-07-26 16:59:10, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 399 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2018 rok
 Zarządzenie nr 399 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-07-26 16:57:40 Informację zaktualizowano 2018-08-03 12:52:52, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 398 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie: określania
regulaminu wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę w Urzędzie Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 398 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie: określania regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2018-07-26 16:57:30 Informację zaktualizowano 2018-08-03 12:36:58, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 397 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Przedszkola w Stęszewie
 Zarządzenie nr 397 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2018-07-26 16:57:13 Informację zaktualizowano 2018-08-03 12:14:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 396 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie upoważnienia
dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkół CUW w Stęszewie
 Zarządzenie nr 396 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół CUW w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2018-07-26 16:56:59 Informację zaktualizowano 2018-08-03 12:08:50, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 395 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2018 rok
 Zarządzenie nr 395 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-07-26 16:56:44 Informację zaktualizowano 2018-08-03 12:03:46, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 394 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy
 Zarządzenie nr 394 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy
Data wprowadzenia informacji 2018-07-26 16:56:33 Informację zaktualizowano 2018-08-03 11:52:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 393 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora publicznego
Przedszkola w Stęszewie, ul. Janusza Korczaka 2,
62-060 Stęszew
 Zarządzenie nr 393 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego Przedszkola w Stęszewie, ul. Janusza Korczaka 2, 62-060 Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2018-07-03 14:09:34 Informację zaktualizowano 2018-07-03 14:15:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 392 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 392 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2018-06-28 11:02:08, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 391 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie obniżenia
ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 położonego w
Strykowie przy ul. Parkowej nr 7
 Zarządzenie nr 391 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 położonego w Strykowie przy ul. Parkowej nr 7
Data wprowadzenia informacji 2018-06-20 09:52:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 390 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stęszewie do prowadzenia postępowania w sprawach
realizacji rządowego programu "Dobry start"
 Zarządzenie nr 390 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie do prowadzenia postępowania w sprawach realizacji rządowego programu "Dobry start"
Data wprowadzenia informacji 2018-06-20 09:49:28 Informację zaktualizowano 2018-07-04 14:11:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 389 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 389 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 20:28:26 Informację zaktualizowano 2018-06-08 20:31:41, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 388 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania
członka Komisji Przetargowej
 Zarządzenie nr 388 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania członka Komisji Przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 20:28:15 Informację zaktualizowano 2018-07-04 14:07:44, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 387 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 maja 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia
inwentaryzacji likwidacyjnej
 Zarządzenie nr 387 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 20:28:03 Informację zaktualizowano 2018-07-04 14:03:35, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 386 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zakazu podlewania
ogrodów przydomowych, trawników i upraw polowych
wodą pochodzącą z wodociągu gminnego oraz
używania wody z wodociągu do celów innych niż
socjalno - bytowych i dla zwierząt
 Zarządzenie nr 386 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, trawników i upraw polowych wodą pochodzącą z wodociągu gminnego oraz używania wody z wodociągu do celów innych niż socjalno - bytowych i dla zwierząt
Data wprowadzenia informacji 2018-05-24 11:10:33, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 385 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 maja 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 385 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 10:08:26 Informację zaktualizowano 2018-05-08 10:26:02, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 384 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 maja 2018 roku w sprawie obniżenia ceny
wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 15 położonego w Strykowie
przy ul. Parkowej nr 7
 Zarządzenie nr 384 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 położonego w Strykowie przy ul. Parkowej nr 7
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 10:08:17 Informację zaktualizowano 2018-05-08 10:19:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 383 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie: powołania
członka Komisji Przetargowej
 Zarządzenie nr 383 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie: powołania członka Komisji Przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 10:07:44 Informację zaktualizowano 2018-05-09 11:24:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 382 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia
do stosowania instrukcji bezpieczeństaw
pożarowego Nowy Budynek Urzędu Gminy w
Stęszewie ul. Poznańska 11
 Zarządzenie nr 382 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji bezpieczeństaw pożarowego Nowy Budynek Urzędu Gminy w Stęszewie ul. Poznańska 11
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 10:07:35 Informację zaktualizowano 2018-05-09 11:21:04, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 381 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: wyznaczenia
pracowników do opiniowania wniosków pod
względem zasadności udzielenia dotacji na rok
2018
 Zarządzenie nr 381 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: wyznaczenia pracowników do opiniowania wniosków pod względem zasadności udzielenia dotacji na rok 2018
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 10:07:24 Informację zaktualizowano 2018-05-09 11:17:09, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 380 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia o
możliwości składania wniosków o udzielenie
dotacji
 Zarządzenie nr 380 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 10:07:12 Informację zaktualizowano 2018-05-09 11:13:06, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 379 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie
realizacji zadań publicznych w roku 2018
 Zarządzenie nr 379 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2018
Data wprowadzenia informacji 2018-05-08 10:06:54 Informację zaktualizowano 2018-05-09 11:04:48, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 378 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 378 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2018-03-19 11:55:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 377 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 8 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 377 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2018-03-12 13:37:18, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 376 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 7 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 376 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2018-03-09 09:47:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 375 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 01 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w roku 2018.
 Zarządzenie nr 375/2018 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 01 marca 2018r.
Data wprowadzenia informacji 2018-03-01 14:27:25 Informację zaktualizowano 2018-03-01 14:29:56, wprowadzający: Łukasz Dudka
Zarządzenie nr 374 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie obniżenia ceny
wywoławczej w kolejnych przetargach na sprzedaż
nieruchomości położonych w Stęszewie i
Strykowie
 Zarządzenie nr 374 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w kolejnych przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w Stęszewie i Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2018-02-28 21:38:01 Informację zaktualizowano 2018-02-28 22:15:39, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 373 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 22 lutego 2018r.Zmieniające Zarządzenie
Nr 372/2018 z dnia 9 lutego 2018r. Burmistrza
Gminy Stęszew w sprawie ogłoszenia wyników
otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji
zadań publicznych w roku 2018.
 ZARZĄDZENIE NR 373/2018 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 22 lutego 2018r.Zmieniające Zarządzenie Nr 372/2018 z dnia 9 lutego 2018r. Burmistrza Gminy Stęszew w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2018.
Data wprowadzenia informacji 2018-02-23 14:11:31, wprowadzający: Łukasz Dudka
Zarządzenie nr 372 Burmistrza Gminy Stęszew z 9
lutego 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wyników
otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji
zadań publicznych w roku 2018
 Zarządzenie nr 372 Burmistrza Gminy Stęszew z 9 lutego 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2018
Data wprowadzenia informacji 2018-02-13 12:57:38 Informację zaktualizowano 2018-02-14 09:31:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 371 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2018 rok
 Zarządzenie nr 371 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-02-09 11:16:57 Informację zaktualizowano 2018-02-09 11:18:40, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 370 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie: terminów
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego publicznych
przedszkoli i publicznych szkół podstawowych
 Zarządzenie nr 370 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie: terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych
Data wprowadzenia informacji 2018-02-09 11:07:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 369 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie: powołania
Komisji Konkursowej
 Zarządzenie nr 369 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej
Data wprowadzenia informacji 2018-02-09 11:03:32, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 368 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej
 Zarządzenie nr 368 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej
Data wprowadzenia informacji 2018-02-09 10:56:07, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 367 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie:
przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej
 Zarządzenie nr 367 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji likwidacyjnej
Data wprowadzenia informacji 2018-02-09 10:53:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 365 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia w
życie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu
dokumentów finansowo - księgowych oraz
dokumentacji przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew
 Zarządzenie nr 365 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo - księgowych oraz dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2018-02-09 10:50:15 Informację zaktualizowano 2018-05-09 10:59:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 363
 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-09 10:50:03, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 362 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 stycznia 2018 roku
 Zarządzenie nr 362 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 stycznia 2018 roku
Data wprowadzenia informacji 2018-02-09 10:48:11, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 361 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w roku 2018
 Zarządzenie nr 361 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018
Data wprowadzenia informacji 2018-02-09 10:45:01, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Zarządzenie nr 360 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do
wydzierżawienia
 Zarządzenie nr 360 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
Data wprowadzenia informacji 2018-01-03 11:16:40 Informację zaktualizowano 2018-01-03 11:18:07, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.steszew.pl