Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
- sesja 20
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2016 > sesja 13 strona główna 

sesja 13
 Uchwała nr XIII/126/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku zmieniająca Uchwałę nr XI/107/2015 w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok - część 1
Data wprowadzenia informacji 2016-03-24 14:38:07, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/126/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku zmieniająca Uchwałę nr XI/107/2015 w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok - część 2
Data wprowadzenia informacji 2016-03-24 14:50:33, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/127/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołackiego w 2017 roku
Data wprowadzenia informacji 2016-03-25 07:36:07, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/128/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew - fragment wsi Strykowo i Sapowice
Data wprowadzenia informacji 2016-03-25 07:43:32 Informację zaktualizowano 2016-03-25 07:49:21, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/129/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Strykowskim w Strykowie
Data wprowadzenia informacji 2016-03-25 07:52:30, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/130/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 roku
Data wprowadzenia informacji 2016-03-25 07:58:24, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/131/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, dla których organem prowadzącym jest gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2016-03-25 08:01:31, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/132/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych gimnazjów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, dla których organem prowadzącym jest gmina Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2016-03-25 08:03:25, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/133/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stęszew na lata 2016 - 2020
Data wprowadzenia informacji 2016-03-25 08:06:35 Informację zaktualizowano 2016-03-25 10:33:15, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/134/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku zmieniająca Uchwałę nr XXXIII/308/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Rybojedzko i Tomice na lata 2010 - 2017 wchodzących w skład sołectwa Tomice"
Data wprowadzenia informacji 2016-03-25 09:49:00, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/135/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego przez Gminę Stęszew zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2501P w zakresie dotyczącym wykonania przebudowy ul. Poznańskiej w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2016-03-25 10:13:19, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XIII/136/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 marca 2016 roku zmieniająca Uchwałę nr XI/106/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2016 - 2019
Data wprowadzenia informacji 2016-03-25 10:16:08, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 . 
wersja do druku