Biuletyn Informacji Publicznej  Miasto i Gmina Stęszew  www.steszew.pl
Dane
Organy
Burmistrz Gminy Stęszew
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin organizacyjny
Projekty uchwał
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
- sesja 12
- sesja 13
- sesja 14
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
- sesja 20
° 2017
° 2018
Zarządzenia Burmistrza
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju na lata 2016-2026
Strategia rozwoju na lata 2000-2015
Zagospodarowanie Przestrzenne
Ochrona środowiska
Inne
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wybory Samorządowe 2018
Udostępnianie informacji publicznej
Powszechny Spis Rolny 2010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Jednostki organizacyjne
Dom Kultury w Stęszewie
Jednostki pomocnicze gminy
Organizacje pożytku publicznego
Pomoc publiczna
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Budżet
Informacja z wykonania budżetu
Przetargi
Ogłoszenia
Zgromadzenia Publiczne
Rejestry i ewidencje
Sprawozdania Opieki Społecznej
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Wybory Prezydenta 2015
Wybory samorządowe 2010
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Referendum 2015
Sprawdź stan swojej sprawy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2016 > sesja 12 strona główna 

sesja 12
 Uchwała nr XII/116/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku dla Powiatu Poznańskiego na utrzymanie filii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gminie Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2016-02-22 14:37:39, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XII/117/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Słupi
Data wprowadzenia informacji 2016-02-22 14:40:29, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XII/118/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Strykowo
Data wprowadzenia informacji 2016-02-22 14:44:58, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XII/119/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 stycznia 2016 roku zmieniająca uchwałę nr XXIV/256/2005 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 27 kwietnia 2005 roku
Data wprowadzenia informacji 2016-02-22 14:46:51, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XII/120/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stęszew
Data wprowadzenia informacji 2016-02-22 14:48:43, wprowadzający: Wojciech Siwczak
Załączniki do Uchwały nr XII/120/2016

Załącznik 1
Załącznik 2

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-22 14:50:37 Informację zaktualizowano 2016-02-22 14:52:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XII/121/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 stycznia 2016 roku zmieniająca uchwałę nr XI/107/2015 w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok - część 1
Data wprowadzenia informacji 2016-02-22 14:56:37, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XII/121/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 stycznia 2016 roku zmieniająca uchwałę nr XI/107/2015 w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok - część 2
Data wprowadzenia informacji 2016-02-22 15:01:28, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XII/122/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 stycznia 2016 roku zmieniająca uchwałę nr IV/43/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 5 lutego 2015 roku
Data wprowadzenia informacji 2016-02-22 15:03:23, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XII/123/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla części wsi Dębienko
Data wprowadzenia informacji 2016-02-22 15:05:48, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XII/124/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew - fragment wsi Dębienko
Data wprowadzenia informacji 2016-02-22 15:08:05, wprowadzający: Wojciech Siwczak
 Uchwała nr XII/125/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Stęszewie
Data wprowadzenia informacji 2016-02-22 15:12:27, wprowadzający: Wojciech Siwczak

Zobacz:
 sesja 12 .  sesja 13 .  sesja 14 .  sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 . 
wersja do druku